Wystawa fotografii

Wystawę fotografii organizowaną w ramach kampanii społecznej „Inni nie gorsi” otworzył w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

Ekspozycja jest  wynikiem konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego  oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w ramach wspomnianej akcji. Przedsięwzięcie miało na celu poszerzenie wiedzy społecznej na temat rodzajów dyskryminacji i jej przejawów. Zamierzeniem organizatorów akcji było także podniesienie świadomości na temat różnorodności społecznej w najbliższym otoczeniu, upowszechnienie wiedzy na temat praw mniejszości, zwrócenie uwagi opinii społecznej na problem mowy nienawiści w przestrzeni publicznej oraz propagowanie braku tolerancji na przejawy dyskryminacji.

Wystawę będzie można oglądać do końca wakacji, wstęp  jest bezpłatny. Przedsięwzięcie finansowane jest z funduszy norweskich.

Świętokrzyskie noclegi zaprasza!


Możliwość komentowania jest wyłączona.