Muszyna

To pięknie ulokowane  miasteczko wypoczynkowo – uzdrowiskowe położone w dolinie rzeki Poprad i dwóch jej mniejszych dopływów – potoków górskich Szczawnik i Muszynka, na wysokości około 450 m n.p.m. Leży tuż przy granicy ze Słowacją (ok. 5 km), oraz w pobliżu (około 11 km) od Krynicy-Zdrój. Stała liczba mieszkańców wynosi średnio 5000 osób , jednak w sezonie turystycznym liczba ta kilkakrotnie wzrasta.

Historia Muszyny

Geneza nazwy miejscowości  „Muszyna” nie jest do końca wyjaśniona. Przypuszcza się, że pochodzi od  nazwy potoków, nad którymi było założone  miasto. Duża ilość wilgoci oraz brag dostatecznej ilości słońca sprawia, że brzegi potoków i rzeczne kamienie obrastają zielonymi mchami. Łacińskie znaczenie słowa musci – to „mchy”, a także jego odpowiednik w języku wołoskim (muschi), dały obecną nazwę Muszynie. Istnieje również inna teoria odnośnie nazwy Muszyna – przed wieloma stuleciami pobierano tu opłaty (myto) za skorzystanie ze szlaku handlowego, które były uiszczane w towarze przeliczanym potem na zboże, które tutaj  mierzono w tzw. „mussach”. Jeszcze inni badacze i mieszkańcy uważają, iż miasto nazwę swą otrzymało  od zarządzającego ziemiami biskupa krakowskiego Muscaty, który w początkach XIV wieku rozbudował osadę i nadał jej  świetność.

Powstanie i rozwój miasta Muszyny związane jest z pobliskim pograniczem oraz z przebiegającym wzdłuż rzeki Poprad węgierskim szlakiem handlowym. Pierwszą wzmiankę o tej osadzie napotykamy  w akciez 1209 roku, w którym król węgierski zezwala na pobieranie cła Proboszczowi Adolfowi ze spiskiej kapituły św. Marcina. W tym czasie osada należała do rodu Niegowickich herbu Półkozic.