„Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” – konferencja

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało projekt pn.: „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Poronin noclegi zaprasza.

Projekt miał na celu pobudzenie lokalnych liderów do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania na wsi przez wzrost kompetencji i sprzyjający temu wzrost świadomości. Projekt zmierzał również do wykształcenia wśród uczestników nawyku korzystania z informatycznych narzędzi promujących aktywność.

Główne działania to warsztaty kompetencyjnych (na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego), publikacja wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”, druk i dystrybucja przewodnika dla wiejskich liderów, przeprowadzenie konkursu dobrych praktyk, ich promocja na konferencji finalizującej oraz kontynuacja serwisu informacyjnego przez telefonię komórkową i działań informacyjno-doradczych na www.funduszesoleckie.eu

Zaplanowane działania w ramach projektu tworzą kompleksową ofertę uwzględniającą zarówno potrzeby dot. kompetencji, jak i dużą liczbę odbiorców, rozproszonych na terytorium całego kraju. Interaktywne zajęcia prowadzą nie tylko do pozyskania kompetencji, ale także do ich praktycznego wykorzystania i realizacji zaplanowanych zadań.

W projekcie udział wzięło 27 sołectw  z woj. małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. W projekcie uczestniczyły 3 sołectwa z pow. tatrzańskiego tj. Poronin i Stasikówka, Murzasichle oraz Kościelsko.

W dniu 14 września w Tarnowcu, (pow. jasielski, woj. podkarpackie) odbyła się konferencja kończąca projekt. Nasz delegacja z Gminy Poronin również wzięła udział w konferencji. W tym dniu w Tarnowcu odbyły się również dożynki diecezjalne. Obchody tegorocznego Święta Plonów rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, której przewodniczył Ksiądz Infułat Stanisław Mac. Po mszy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty oraz dyplomy za udział w całym projekcie.


Możliwość komentowania jest wyłączona.