Najdalej na północ wysunięty punkt polskiego wybrzeża

W listopadzie 2003 roku zakończono prace hydrograficzne w strefie przybrzeżnej otwartego morza, na odcinku: Władysławowo – Karwia, wynikające z “wieloletniego programu ochrony brzegów morskich”. Wykonano szczegółowe pomiary linii brzegowej i profilowanie brzegu. Jastrzębia Góra noclegi zaprasza.

Pomiary batymetryczne wykonał Zespół Pomiarów Morskich z pokładu jednostek hydrograficznych: k/h “Hydrograf 10″ i m/h “Sonar 2″.

Pomiary geodezyjne wykonał Zespół Zabezpieczenia Geodezyjnego, pod kierunkiem dr inż. Jerzego Zemły.

Określono nowe położenie najdalej wysuniętego punktu linii brzegowej. W porównaniu do pomiarów z 2000 roku, punkt ten przesunął się o 176.4m na “zachód” i 5.3m na “północ”.

Pomiary wykonano odbiornikiem Trimble GPS RTK 4700 z własnej stacji referencyjnej, wystawionej na punktach osnowy geodezyjnej, w układzie EUREF-89.

Nowe współrzędne najdalej wysuniętego punktu linii brzegowej Rzeczpospolitej Polskiej wynoszą:


Możliwość komentowania jest wyłączona.