Kazimierz Dolny – kilka zabytków

Kazimierz Dolny apartamenty polecają!

Wzgórze zamkowe. Zamek – fundacja króla Kazimierza Wielkiego – został posadowiony na surowym korzeniu w 1 poł. XIV w. Pierwotny zamek z czasem powiększył się o wieżę mieszkalno-obronną od strony Wisły, regularną kurtynę północną, wbudowanie mieszkalnego skrzydła południowego i  zachodniego. Renesansowa rozbudowa zamku nastąpiła za czasów Firlejów – być może z udziałem słynnego architekta Santi Gucci Fiorentino. Zamek zniszczony w czasie wojen szwedzkich, wysadzony w 1809r. przez wojska austriackie. Znajduje się w stanie trwałej ruiny. Starszą od zamku jestwieża strażnicza, popularnie nazywana “basztą”, pochodząca z XIII w., będąca najstarszym zabytkiem Kazimierza Dolnego. Założona na rzucie koła o średnicy ok. 10 m, wysokości 20 m i grubości murów dochodzącej w przyziemiu do 4 m. Prowadzący do wieży jedyny otwór wejściowy umieszczony został na wysokości ok. 6 m. Dostępny był przez drewniany pomost przerzucany z pierścienia otaczających wieżę obwarowań drewnianych lub dostawionych do nich zabudowań.

Zamek w Bochotnicy i wzgórze zamkowe. Przykład obronnej architektury gotyckiej z poł. XIV w., przebudowanej w okresie wczesnego renesansu (1 poł. XVI w.), w postępującej ruinie od XVII w. Zamek niewielki, o wymiarach ok. 30 x 35 m, na rzucie zbliżonym do nieregularnego owalu. Obecnie w stanie zupełnej ruiny: zachowały się tylko częściowo fragmenty murów od pd.-zach. i wschodu.

Łaźnia – nazywana również Starą Łaźnią. Powstała w 1921r. na miejscu dawnego szlachtuza, zaprojektowana przez arch. Jana Koszczyc-Witkiewicza. Początkowo budynek spełniał funkcje łaźni miejskiej i pralni. W ostatnich latach pełni funkcje pensjonatowe i restauracyjne. W ścianę wmurowana tablica pamiątkowa: “Zakład Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami, 1921”. Obecnie własność Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Kazimierz Dolny wille polecają!


Możliwość komentowania jest wyłączona.