XX Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka Morysa

W dn. 29–30 listopada 2014 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się jubileuszowy – XX Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka Morysa. Świętokrzyskie noclegi zaprasza.

Do udziału w zmaganiach konkursowych organizatorzy zapraszają wokalistów dziecięcych i młodzieżowych z kraju i z zagranicy, którzy nie ukończyli jeszcze 21. roku życia.
Zgłoszenia należy nadsyłać do dn. 14 października 2014 r. na adres:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce
Polska

Zainteresowanym dodatkowych informacji udziela Marcin Janaszek, kierownik Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK, nr tel.: 41 36 55 141, nr faksu: 41 36 18 381, e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl

Święto Policji

Uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Życzenia z tej okazji złożyła funkcjonariuszom wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

W tym roku uroczystości zbiegły się  z 95. rocznicą powstania Policji Państwowej oraz nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10 mszą świętą w kolegiacie pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła, główne uroczystości odbyły się na ostrowieckim rynku. Podczas  imprezy wręczono odznaczenia państwowe i resortowe wyróżnionym policjantom. Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymało 8 funkcjonariuszy, zaś 12 otrzymało medale „Za Długoletnią Służbę”, tymi samimy medalami wyróżnione zostały również trzy pracownice cywilne garnizonu świętokrzyskiego. Natomiast medalami za „Zasługi dla Policji” uhonorowano 14 osób, wyróżnienie to otrzymał m.in. Andrzej Martoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po oficjalnej części uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowej, pododdziałów odznaczonych i mianowanych policjantów, a także członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu oraz pododdziału konnego wystawionego przez policjantów garnizonu śląskiego. Na zakończenie obchodów zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Świętokrzyskie noclegi

Wystawa fotografii

Wystawę fotografii organizowaną w ramach kampanii społecznej „Inni nie gorsi” otworzył w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

Ekspozycja jest  wynikiem konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego  oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w ramach wspomnianej akcji. Przedsięwzięcie miało na celu poszerzenie wiedzy społecznej na temat rodzajów dyskryminacji i jej przejawów. Zamierzeniem organizatorów akcji było także podniesienie świadomości na temat różnorodności społecznej w najbliższym otoczeniu, upowszechnienie wiedzy na temat praw mniejszości, zwrócenie uwagi opinii społecznej na problem mowy nienawiści w przestrzeni publicznej oraz propagowanie braku tolerancji na przejawy dyskryminacji.

Wystawę będzie można oglądać do końca wakacji, wstęp  jest bezpłatny. Przedsięwzięcie finansowane jest z funduszy norweskich.

Świętokrzyskie noclegi zaprasza!