Trwa XIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk – Zamość 2014”.

Aktualizacja 18 lipca, godz. 7.00

Plan na dzisiaj
kiermasz sztuki ludowej
godz. 18:00 – koncert festiwalowy – Rynek Wielki (bilety: 5 zł)
godz. 21:00 – zabawa folkowa – ogródki – Rynek Wielki

Aktualizacja 17 lipca, godz. 19.05

Tym razem wygrywa deszcz! Plan na czwartek w zawieszeniu, a miał być od godz. 18 koncert na Rynku Wielkim. Był 2 godz. później ale w formie bardzo okrojonej. Pogoda rozdaje karty, publiczność nie dopisała. Roztocze noclegi zaprasza!

Wspaniały czas na Roztoczu

Roztocze jest krainą pograniczną nie tylko w sensie geograficzno-przyrodniczym, ale także historyczno-etnicznym. Niegdyś leżało na obrzeżach na poły mitycznych Grodów Czerwieńskich, później na pograniczu Polski Piastów i Rusi Halicko-Włodzimierskiej, następnie w obrębie Korony na pograniczu Małopolski i Rusi Czerwonej. Po rozbiorach przecięła je granica zaboru rosyjskiego i austriackiego, a obecnie granica polsko-ukraińska. Granice różnych formacji państwowych i administracyjnych zmieniały się tu często, najważniejsza jednak jest polsko-ruska granica etniczna ukształtowana w XI-XIV w., którą wyznaczył zasięg historycznego osadnictwa małopolskiego posuwającego się od zachodu i małoruskiego, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli ukraińskiego, które posuwało się od wschodu. Obie fale osadnicze zetknęły się ze sobą na Roztoczu i w wielu miejscach przemieszały. Mozaikę religijno-etniczną regionu wkrótce wzbogaciła ludność żydowska, licznie osiedlająca się w miastach i miasteczkach, a także cudzoziemscy kupcy, rzemieślnicy i przemysłowcy chętnie osiadający w znaczniejszych ośrodkach, takich jak Lwów, Zamość i Zółkiew. Byli wśród nich m.in. Ormianie, Tatarzy, Węgrzy, Niemcy, Grecy, Włosi, Hiszpanie, Anglicy i Szkoci. Przemieszanie kultur, wzajemne wpływy tych grup ludności o odmiennych kulturach i religiach spowodowały, że Roztocze pensjonaty pod względem kulturowym stało się fascynującą krainą, gdzie przemieszały się wpływy Wschodu i Zachodu. I chociaż zawieruchy dziejowe spowodowały, że dziś na Roztoczu nie ma już „egzotycznych” mniejszości etnicznych, to jednak nie zniknęły one bez śladu, a ich wpływy są ciągle widoczne w sztuce, architekturze, krajobrazie. Ciągle także, pomimo dramatycznych wydarzeń i przesiedleń w XX w., tak jak przed stuleciami zachodnią część regionu zamieszkuje ludność polska, a wschodnią ukraińska. Wszystko to sprawia, że Roztocze, kraina pogranicza, jest jednym z najbardziej fascynujących pod względem kulturowym obszarów we współczesnej Polsce i na Ukrainie. Zespoły zabytkowe Lwowa, Zamościa i Żółkwi należą do najcenniejszych w tej części Europy, a w ich architekturze widoczne są wpływy sztuki bizantyjskiej, orientalnej, włoskiej i zachodnioeuropejskiej.

Z historii Roztocza…

Nazwa „Roztocze” po raz pierwszy zaistniała pod koniec XIX w. w pracach geografów galicyjskich. W wydanym w 1881 r. Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich Roztocze określono jako pasmo wzgórz „łączące się nad Kotliną Lwowską wyniosłym upłazem z zachodnim stokiem Gołogór. Pasmo to zaczynające się w okolicy Zamarstynowa i Kleparowa pod Lwowem ciągnie się na wysokości ok. 380 m ku płn. zach. do Magierowa, a stamtąd dalej w równej prawie odległości od Bugu i Sanu na Potylicz, Werchratę i Bełżec. Tworzy ono dział wodny Bugu i Sanu. Główny grzbiet Roztocza ma postać wydłużonej a wąskiej wyżyny, nad którą wznoszą się odosobnione garby. Ku wsch. odrywają się od głównego pasma tylko dwie dłuższe, niskie ciekliny i posuwają za biegiem Pełtwi i Jaryczówki aż po Zadwórze i Milatyn. Od góry Haraj nad Żółkwią dalej ku płn. odrzyna się już wschodni blok Roztocza stromiej, a poprzedzierany jest w wielu miejscach głębokimi dolinami i parowami o bokach skalistych i o dnie zasypanym wielkiemi złomami piaskowca. Pochyłość zachodnia jest o wiele łagodniejsza, rozgałęzia się szeroko piaszczystymi i lesistymi pagórkami, które sięgają gdzieniegdzie aż do samego brzegu Sanu”.
Współcześnie określa się Roztocze jako pasmo wzgórz ciągnące się szerokim łukiem z płn. zach. na na płd. wsch. od Kraśnika poczynając, aż do Lwowa. Wzgórza te stanowią dział wodny II rzędu pomiędzy dorzeczami Wieprza, Bugu i Sanu, a w części płd. europejski dział wodny I rzędu między zlewiskami Morza Bałtyckiego (dorzecze Wisły) i Morza Czarnego (dorzecze Dniestru). Co przy tym ciekawe, linia działu wodnego nie prowadzi jedynie grzbietami wzgórz. Np. w przypadku rzek Gorajca i Łady zbliża się ona wybitnie do krawędzi Roztocza, okrążając bagno Tałandy w okolicy Hedwiżyna.
Najdłuższą rzeką mającą swe źródła na Roztoczu jest Wieprz. Bierze on swój początek w Wieprzowym Jeziorze pod Tomaszowem Lubelskim, a jego dopływy stanowią m.in. Por z Gorajcem oraz Bystrzyca. Nieco mniejsza jest Tanew mająca swe źródła pod Narolem. Jej najważniejszymi dopływami są Jeleń, Sopot i Szum. Rzeki te charakteryzują się niską temperaturą wody, a to za sprawą silnego zasilania podziemnego. Omawiany region jest jednak ogólnie ubogi w wody powierzchniowe z powodu występowania lessów (szczególnie w części zach.) oraz piasków i skał wapiennych. Roztocze znajduje się w strefie zazębiania się obszaru występowania czarnoziemów z terenami o przewadze gleb brunatnych i bielicowych. Garb Roztocza budują skały górnokredowe piętra kampanu i mastrychtu, pod względem litologicznym są to opoki i gezy. Utwory trzeciorzędowe reprezentują wapienie detrytyczne, litotamniowe i rafowe oraz – głównie w dolinach – piaski i piaskowce. Ponad wyraźnie spłaszczone wierzchowiny wznoszą się wzgórza o charakterze ostańcowym. Zbudowane są one z utworów mioceńskich, bardziej odpornych na wietrzenie od innych roztoczańskich skał. Natomiast spłaszczenia wierzchowinowe to pozostałości dawnej równiny, wydźwigniętej w trzeciorzędzie, obecnie rozciętej malowniczymi dolinami. Roztocze kwatery to przede wszystkim baza noclegowa przygotowana na potrzeby turystów.
Szerokość roztoczańskiego wału wynosi od kilkunastu do około 25 km, a długość 180 km, z czego w obecnych granicach Polski znajduje się 110 km. Od płn. z Roztoczem graniczy Wyżyna Lubelska, głównie na obszarze jej części zwanej Padołem Zamojskim. Od płd. Kotlina Sandomierska, prawie w całości w tej części zwana Równiną Biłgorajską (dawniej Puszczańską, ponieważ porasta ją kompleks leśny Puszczy Solskiej). Od wsch. Roztocze ogranicza Grzęda Sokalska (część Wyżyny Wołyńskiej), a także Równina Bełska (część Kotliny Pobuża, zwanej też Małym Polesiem lub Kotliną Bużańsko-Styrską).

Wczasy na Roztoczu

Roztocze domki to miejsce ucieczki przed codziennym hałasem, pośpiechem i zmęczeniem, to miejsce , gdzie istnieje możliwość powrotu do świata ciszy, prostoty, w którym człowiek żyje blisko przyrody z dala od krzykliwych reklam.

Właśnie na Roztoczu możecie oczekiwać warunków do odpoczynku. Tu możecie poleżeć na pełnej kwiatów łące, głęboko się jej nawdychać, popłynąć po tajemniczo szemrających rzekach, zdobyć Księżą Górę, Krągły Goraj i podziwiać „ręcznikowe” pola z Bukowej Góry. Tu możecie spróbować smakołyków domowej kuchni, poznać takie specjalności jak gryczany piróg, zupa z pokrzywy. Możecie odwiedzić warsztaty rzeźbiarzy, malarzy i posłuchać opowieści miejscowych przewodników o Roztoczu.

Ten region oczaruje Was pięknymi krajobrazami, wodą i słońcem, zagubionymi wioskami wśród lasów i osobliwościami przyrody,takimi jak „kamienny las”, o którym pisał już kronikarz Jan Długosz.

Mieszkańcy przydrożnych miejscowości zapraszają Was, drodzy Turyści do stołu, na którym pojawi się świeżo pieczony chleb i coś do chleba.

Na Roztoczu w Krasnobrodzie czekają na Was z otwartymi ramionami, wyznający tradycyjne wartości życiowe, przyjaźni i serdeczni ludzie.

Wypoczynek na Roztoczu

Roztocze to miejsce ucieczki przed codziennym hałasem, pośpiechem i zmęczeniem, to miejsce , gdzie istnieje możliwość powrotu do świata ciszy, prostoty, w którym człowiek żyje blisko przyrody z dala od krzykliwych reklam.

Właśnie na Roztocze domki możecie oczekiwać warunków do odpoczynku. Tu możecie poleżeć na pełnej kwiatów łące, głęboko się jej nawdychać, popłynąć po tajemniczo szemrających rzekach, zdobyć Księżą Górę, Krągły Goraj i podziwiać „ręcznikowe” pola z Bukowej Góry. Tu możecie spróbować smakołyków domowej kuchni, poznać takie specjalności jak gryczany piróg, zupa z pokrzywy. Możecie odwiedzić warsztaty rzeźbiarzy, malarzy i posłuchać opowieści miejscowych przewodników o Roztoczu.

Ten region oczaruje Was pięknymi krajobrazami, wodą i słońcem, zagubionymi wioskami wśród lasów i osobliwościami przyrody, takimi jak „kamienny las”.

 

Roztocze

Roztocze idealna baza wypadowa na zwiedzanie

Noclegi Roztocze to znana i często odwiedzana miejscowość turystyczno wypoczynkowa Miejscowość otoczona jest sosnowymi lasami, co stwarza specyficzny mikroklimat. Lasy  obfite zbiory grzybów i runa leśnego. Atrakcją naszej miejscowości są słynne Szumy na rzece Tanwi i wodospady na rzece Jelonek.

W ofercie :

 • wypoczynek w pokojach 2-3 osobowych
 •  łazienki wyłącznie do dyspozycji gości
 • Kuchnia ogólnodostępna
 • parking
 • Duży grill
 • Piaskownica
 • Suszarnia grzybów
 • TV
 • Wi-fi 
 • Wyciąg narciarski w okolicy
 • Wyjazdy do Lwowa
 • Łowienie pstrąga na rzece Tanwi