15. Festiwal TĘCZA POLSKA

Już po raz piętnasty zapraszamy serdecznie do udziału w niezwykle barwnym festiwalu spółdzielczych zespołów artystycznych „Tęcza Polska”.

Podczas trzech dni wydarzenia na scenie Teatru Zdrojowego zaprezentują się zespoły folklorystyczne z całego świata.

Atrakcją przeglądu jest barwna i rozśpiewana parada artystów połączona z tanecznymi prezentacjami na polanickim Deptaku.

Tęcza Polska uznawana jest za jedną z największych i najważniejszych tego typu imprez w Polsce.

Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Poronin noclegi zaprasza.

„Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” – konferencja

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało projekt pn.: „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Poronin noclegi zaprasza.

Projekt miał na celu pobudzenie lokalnych liderów do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania na wsi przez wzrost kompetencji i sprzyjający temu wzrost świadomości. Projekt zmierzał również do wykształcenia wśród uczestników nawyku korzystania z informatycznych narzędzi promujących aktywność.

Główne działania to warsztaty kompetencyjnych (na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego), publikacja wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”, druk i dystrybucja przewodnika dla wiejskich liderów, przeprowadzenie konkursu dobrych praktyk, ich promocja na konferencji finalizującej oraz kontynuacja serwisu informacyjnego przez telefonię komórkową i działań informacyjno-doradczych na www.funduszesoleckie.eu

Zaplanowane działania w ramach projektu tworzą kompleksową ofertę uwzględniającą zarówno potrzeby dot. kompetencji, jak i dużą liczbę odbiorców, rozproszonych na terytorium całego kraju. Interaktywne zajęcia prowadzą nie tylko do pozyskania kompetencji, ale także do ich praktycznego wykorzystania i realizacji zaplanowanych zadań.

W projekcie udział wzięło 27 sołectw  z woj. małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. W projekcie uczestniczyły 3 sołectwa z pow. tatrzańskiego tj. Poronin i Stasikówka, Murzasichle oraz Kościelsko.

W dniu 14 września w Tarnowcu, (pow. jasielski, woj. podkarpackie) odbyła się konferencja kończąca projekt. Nasz delegacja z Gminy Poronin również wzięła udział w konferencji. W tym dniu w Tarnowcu odbyły się również dożynki diecezjalne. Obchody tegorocznego Święta Plonów rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, której przewodniczył Ksiądz Infułat Stanisław Mac. Po mszy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty oraz dyplomy za udział w całym projekcie.

Podhalańska Królowa Miodu 2014 r. wybrana!

W Poroninie podczas XIII Dnia Misia, Miodu i Bartników 17 sierpnia 2014 r. odbyły się Wybory Podhalańskiej Królowej Miodu.

Do konkursu zgłosiło się sześć dziewczyn: Wioletta Król z Poronina, Natalia Łojas z Poronina, Dorota  Zatłoka z Nowego Bystrego, Bernadetta Sobczak z Zębu, Natalia Wirmańska z Bustryku i Sara Spórna z Zubrzycy Dolnej.

Po oficjalnym otwarciu imprezy kandydatki na Podhalańską Królową Miodu zaprezentowały się zgromadzonej publiczności.

Drugą konkurencją było „rozpalenie podkurzacza”. Podkurzacz – to przyrząd w  pszczelarstwie do odymiania pszczół, stosowany  do uśmierzania podrażnionych pszczół.

W trzeciej konkurencji kandydatki składały ramki. Ramki wykonuje się najczęściej z beleczek o grubości 10 mm i szerokości 25 mm. Pszczoły odbudują na takiej ramce nierówny plaster z powiększonymi komórkami.

W konkursie wiedzy o pszczelarstwie i gminie Poronin kandydatki odpowiadały na trzy pytania losowo przez siebie wybrane.

Następną konkurencją było rozpoznanie po smaku gatunków miodów, a było pięć. Był to miód: wrzosowy, gryczany, spadziowy, rzepakowy i akacjowy.

Na koniec publiczność głosowała na kandydatki w plebiscycie. W tej konkurencji największą liczbę głosów otrzymała Natalia Wirmańska.

Po przeprowadzonych konkurencjach Jan Świdroń Prezes Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Nowym Targu odczytał protokół.

Podhalańską Królową Miodu została Dorota Zatłoka, której koronę przekazała ubiegło roczna Królowa Stanisława Bernadetta Pawlikowska.
Tytuł I Wice Królowej przypadł Sarze Spórna, zaś tytuł II Wice Królowej Natalii Wirmańskiej.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Andrzej Buńda – Zastępca Wójta Gminy Poronin noclegi, Jan Świdroń Prezes Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Nowym Targu, Mieczysław Grzybek – członek Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Nowym Targu.

Publiczność znakomicie bawiła się i zainteresowaniem oglądała na scenie swoje faworytki.
Serdeczne podziękowania sponsorom i organizatorom za przygotowanie konkursu.

40 Jubileuszowe Poroniańskie Lato

 

40  Jubileuszowe Poroniańskie Lato,  odbędzie się  w dniach 19 – 22 lipca br. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Główną atrakcją tej największej imprezy gminnej, wpisanej trwale do kalendarza najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu będą występy zespołów regionalnych oraz koncerty, konkursy, wystawy i kiermasze.

Poronin