Kluszkowce w Pieninach

Kluszkowce noclegi są piękną wsią letniskową położoną nad sztucznym zalewem: Jeziorem Czorsztyńskim. Rozciągają się stąd wspaniałe widoki na Pieniny ze szczytem Trzy korony i na Tatry Słowackie. Wieś leży w dolinie potoku Kluszczowianka w paśmie Lubania. Jest ośrodkiem narciarstwa i sportów wodnych. Letnicy odwiedzali ten rejon już od początku XX wieku, ale powstanie Jeziora Czorsztyńskiego znacznie ożywiło ruch turystyczny.

Historia wsi sięga XIII wieku, ale historia mówi więcej o odległym o 3 km zamku w Czorsztynie. Doliną Dunajca biegła granica, pilnowana z polskiego zamku w Czorsztynie i węgierskiego w Nidzicy. Jezioro Czorsztyńskie zmieniło widok i zamki nie leżą już na takiej wysokości, jak kiedyś, chociaż widok nadal jest piękny. Z 1320 roku pochodzi pierwsza wzmianka w dokumentach (akt lokacyjny Kluszkowiec) o warowni Wronin (tak wtedy nazywał się Czorsztyn). Według Jana Długosza w 1421 roku książę Bolesław Wstydliwy z małżonką schronili się tu u kasztelana sądeckigo Piotra Wydżgi przed najazdem tatarskim. Wydżga zaprzedał dusze diabłu, żeby znaleźć złoto. Część zakopał w górach, a resztę przekazał Zakonowi Krzyżackiemu, do którego wstąpił. Problem w tym, że nigdy nie był właścicielem Czorsztyna. Starosta Czorsztyna w latach 1626-1643, Jan Baranowski, był okrutnikiem, który sprzeciwiających się chłopów zrzucał na skały; to miejsce znane jest jako Flaki. Jest legenda o rozbójnikach, którzy napadali na Niemców i dobrych polskich rycerzach.